VÅRD OCH OMSORG

FREJA eID – E-LEGITIMATIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG

Organisation, styrning och arbetssätt inom vård och omsorg måste följa samhällets digitala transformation. För att få ut bäst effekt av digitaliseringens möjligheter är identiteten en nyckelfaktor, detta gäller såväl anställda som dagligen hanterar känslig patientinformation som för patienter för att kunna erbjuda alla de digitala vårdtjänster som nu växer fram.

VAD ÄR FREJA eID?

Freja eID är nästa generations mobila e-legitimation som ger tillbaka kontrollen över det digitala livet till användaren. Med Freja eID kan användare identifiera sig för att logga in, bekräfta köp, göra juridiskt bindande underskrifter och kommunicera säkert i den digitala världen. Freja eID finns i tre tillitsnivåer varav den högsta, Freja eID Plus, är godkänd för det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.

Gå tillbaka till Branscher

VARFÖR FREJA eID I VÅRD OCH OMSORG?

DEN ENDA MOBILA E-LEGITIMATIONEN FÖR SAMBI

På uppdrag av eHälsomyndigheten möjliggör SAMBI en säker åtkomst till digitala tjänster för personal inom vårdsektorn, inklusive apotek och veterinärer. SAMBI är en federation som möjliggör att en användare kan logga in en gång via sin hemorganisation med single sign-on och därefter få åtkomst till alla tjänster knutna till SAMBI, exempelvis vid förskrivning av e-recept eller andra tjänster som hämtar information om patienter.

Senast i november 2019 måste alla som bedriver vård och omsorg och använder eHälsomyndighetens tjänster ansluta sig till SAMBI Säker åtkomst.

Freja eID Plus är den enda mobila e-legitimationen som uppfyller kraven för SAMBI, då den har godkänts för det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation på tillitsnivå 3. Under en övergångsperiod till juni 2020 ges dispens att använda SITHS i SAMBI.

För närvarande är således Freja eID Plus den enda mobila och framtidssäkrade e-legitimationen för åtkomst via SAMBI.

ID FÖR DIGITALA VÅRDAPPAR

Digitala vårdappar har på kort tid nått en bred användarbas i Sverige. En säker identifiering av patienten är en grundförutsättning för att kunna ge vård och förskriva recept på distans. Freja eID integreras enkelt i såväl mobilappar som i webbaserade tjänster för identifiering av användaren.

SÄKER HEMSJUKVÅRD

Alla de digitala tjänster som nu växer fram inom hemsjukvården förutsätter att patienten kan identifieras elektroniskt på ett tillförlitligt sätt. När patienten skickar sin data via internet – data som ligger till grund för ibland livsviktiga ordinationer – blir identiteten en grundförutsättning i den digitala vård som kommer att ta över mycket av de traditionella mötena mellan vårdgivare och patient.

SAMTYCKE FÖR GDPR

En stor del av den information som vården hanterar om patienter är sådan som vårdgivaren har laglig grund att behandla och därmed inte behöver inhämta samtycke. Men i takt med att vården digitaliseras, system och databaser samkörs för ökad effektivitet och bättre vård finns risker att en del av patientinformationen måste ha användarens samtycke för att kunna behandlas. Med Freja eID kan ni inhämta samtycke som signeras med en juridiskt bindande elektronisk underskrift.

BRANSCHER