OFFENTLIG SEKTOR

FREJA eID – E-LEGITIMATIONEN FÖR OFFENTLIG SEKTOR

Freja eID är den enda e-legitimationen i Sverige som är godkänd av DIGG – Myndigheten för digital förvaltning för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.

Filosofin bakom Freja eID bygger på att det skall finnas en e-legitimation som fungerar såväl för medborgare – i en bred användning för alla digitala tjänster inom det offentliga – som för anställda inom offentlig sektor. Detta är möjligt tack vare att vår tjänst kan lagra och hantera flera olika ID-profiler (attribut) för en individ. I digitaliseringen av samhället är den elektroniska identiteten helt central och vår idé är att skapa en helhetslösning kring elektronisk identifiering.

VAD ÄR FREJA eID?

Freja eID är nästa generations mobila e-legitimation som ger tillbaka kontrollen över det digitala livet till användaren. Med Freja eID kan kunder identifiera sig för att logga in, bekräfta köp, göra juridiskt bindande underskrifter och kommunicera säkert i den digitala världen. Freja eID finns i tre tillitsnivåer varav den högsta, Freja eID Plus, är godkänd för det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.

Gå tillbaka till Branscher

VARFÖR FREJA eID I OFFENTLIG SEKTOR?

FREJA eID SOM E-TJÄNSTELEGITIMATION

Personnumret är den identitet individen vanligtvis har till sina privata myndighets- och banktjänster, medan exempelvis ett anställningsnummer, eller annat ID begrepp kopplat till tjänsteutövningen, kan vara samma individs identitet i arbetslivet. Vår tjänst kan lagra och hantera båda dessa begrepp.

Detta innebär att en anställd inte behöver använda sitt personnummer när denne identifierar sig mot en digital tjänst i sin yrkesutövning, istället kan exempelvis anställningsnummer eller annat tjänsteattribut användas. Identiteten matchas därefter i bakgrunden och ni kan vara säkra på att rätt person, med rätt behörighet får åtkomst.

FREJA eID FÖR MEDBORGARE

Freja eID är den enda mobila e-legitimationen som är godkänd för det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Den är därmed utformad enligt alla de krav och standarden som staten kräver för en trygg och säker e-legitimation.

Freja eID kan användas för inloggning och signering till alla e-tjänster inom offentlig sektor och är också integrerad med de flesta stora integratörer som arbetar mot offentlig sektor vilket gör det enkelt att lägga till Freja eID som inloggningsmetod.

Freja eID är en del av Valfrihetssystem 2017 E-legitimering vilket gör att upphandlingen kan ske enkelt via DIGG – Myndigheten för digital förvaltning.

ANPASSAT FÖR OLIKA VERKSAMHETER

Kraven kring e-legitimering skiljer sig åt inom offentlig sektor och det finns såväl tekniska standarder som olika federationer att förhålla sig till. Freja eID är anpassat och integrerat för att möta dessa olika krav för såväl skola och högre utbildning, vård och omsorg och för de speciella förutsättningar som gäller för kommuner.

ÖPPET FÖR ID-VÄXLING

Freja eID är en e-legitimation som tillåter ID-växling. Mobilappen Freja eID kan visserligen användas för åtkomst till de flesta system, men i vissa sammanhang är en ID-växling nödvändigt, exempelvis vid utfärdande av fysiska inpasseringskort.

Freja eID har stöd för ID-växling, såväl tekniskt som avtalsmässigt. Eftersom det finns olika former av smarta kort-lösningar kommer det krävas någon form av specialanpassning hos respektive tjänsteleverantör för att göra en ID-växling, beroende på vilken lösning som används. Oftast kan detta göras i samarbete med den systemintegratör ni använder.

ANSLUTNING TILL SWEDEN CONNECT

Freja eID Plus är en del Valfrihetssystem 2017 E-legitimering. Alla myndigheter, kommuner och landsting kan nu enkelt teckna avtalet och få tillgång till en framtidssäkrad e-legitimering kopplad till de e-legitimationsutfärdare som ingår i avtalet. Kopplingen till era tjänster sker då via federationen Sweden Connect som Freja eID Plus är integrerad mot.

En federation är en grupp av tjänsteleverantörer som litar på en eller flera Identitetsleverantörer (Identity Providers/IdP). Att ha verifierats av en IdP ger dig i princip tillgång till samtliga tjänster inom federationen. Detta möjliggör att frikoppla onlinetjänster från identifiering och autentisering av personer som har tillgång till dessa tjänster.

Sweden Connect är även den kopplingspunkt som offentliga aktörer använder för trafiken inom det europeiska eIDAS-systemet.

REFERENSER INOM OFFENTLIG SEKTOR

Ett flertal myndigheter har valt att erbjuda Freja eID – antingen direkt, via partners eller via Valfrihetssystem 2017 – och du kan läsa om några av dem nedan:

Pensionsmyndigheten

Arbetsförmedlingen och Bolagsverket

Domstolsverket och Vetenskapsrådet

BRANSCHER