BANK OCH FINTECH

FREJA eID – E-LEGITIMATIONEN FÖR BANK OCH FINTECH

Med alla utmaningar som följer med den digitala transformationen, mobilskiftet och de grundläggande förändringar som PSD2 medför, så är den digitala identiteten grundläggande. En användarvänlig och mångsidig e-legitimation är nyckelfaktorn!

VAD ÄR FREJA eID?

Freja eID är nästa generations mobila e-legitimation som ger tillbaka kontrollen över det digitala livet till användaren. Med Freja eID kan användare identifiera sig för att logga in, bekräfta köp, göra juridiskt bindande underskrifter och kommunicera säkert i den digitala världen. Freja eID finns i tre tillitsnivåer varav den högsta, Freja eID Plus, är godkänd för det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.

Gå tillbaka till Branscher

VARFÖR FREJA eID FÖR BANK OCH FINTECH?

UPPFYLL PSD2-REGLER

En viktig effekt av PSD2 är förbudet mot fasta lösenord och användandet av många av dagens populära 2FA-metoder för att godkänna online betalningar. Mobilt ID med lokalt lagrade PIN-koder, SMS-verifiering, ”skraplotter” och liknande lösningar är inte godkända 2FA-metoder längre. Freja eID adderar tvåfaktorsautentisering vid inloggning och underskrifter och uppfyller de krav som ställs i PSD2 för onlinebetalningar.

MINSKA BEDRÄGERIERNA

Onlinebedrägerierna växer explosionsartat och polisen står maktlös. De enda som kan lösa problemet är banker och kortutgivare. Genom att addera e-legitimering som krav vid kortbetalningar online, vid låneansökningar och andra transaktioner minskas bedragarnas möjligheter. Eftersom Freja eID har en prismodell med ett tak innebär det i princip ingen ökad kostnad att lägga till e-legitimering i varje enskild transaktion.

EN OBEROENDE LÖSNING

Den dominerande e-legitimationslösningen i Sverige kontrolleras idag av ett fåtal banker. Är du inte en av dessa bör du ställa dig frågan ifall det är rimligt att åtkomsten till dina tjänster – och möjligheterna till affärsutveckling – är i händerna på dina konkurrenter.

EN MOBIL BACKUP

De flesta svenska banker är idag beroende av en mobil inloggningsmetod med en dosa som backup-metod. Problemet med detta är att dosan är en kostsam lösning och dessutom är tidsramen för att utfärda en dosa – eller ett mobilt ID – ganska lång. Freja eID kan utfärdas till en användare på några timmar och innebär dessutom stora kostnadsbesparingar i förhållande till hantering av fysiska enheter.

GRATIS ID-SKYDD

Banker, finansbolag och kortutgivare är ofta de som får stå för kostnaden vid onlinebedrägerier och ID-kapningar. Med Freja eID kan ni motverka och minska bedrägerierna. Med Freja eID Plus får användaren ett gratis ID-skydd som varnar ifall någon ändrar användarens folkbokföringsadress eller lägger till en särskild postadress, ofta det fösta steget i en ID-kapning.

REFERENSER INOM BANK OCH FINTECH

Läs om varför Resurs Bank, med fem miljoner användare i Norden, har valt Freja eID:

Resurs Bank

BRANSCHER