SEKTIONEN FÖR
UTVECKLARE

Om du är nyfiken på vårt API och vill förstå mer kring hur det går till att integrera med oss, så hittar du informatinen här. Nedan finner du dokumentation och andra resurser som hjälper er komma igång.

KOM IGÅNG

Vi erbjuder integration via

Att få tillgång till vår testmiljö är kostnadsfritt och enkelt. Skicka ett mail till onboarding@frejaeid.com med följande information:

  • Organisationsnamn
  • Adress
  • Org.nr
  • Teknisk kontaktperson (namn, e-mail & telefon)

Har du andra frågor kring integrationen, skicka ett mail till partnersupport@frejaeid.com.

Nedan finner du testinstruktioner samt vårt välkomstpaket.

OPENID CONNECT INTEGRATION

OpenID Connect är en väletablerad standard för autentisering, baserad på OAuth2-protokollet.

Vi har en allmän integrationsguide för hur ni integrerar med OpenID Connect, samt specifika guider för WordPress samt Okta.

Allmän integrationsguide
WordPress Guide
Okta Guide
Login knapp-generator

REST API INTEGRATION

Är ni intresserade av att integrera via vårt API hittar du en detaljerad REST API referensguide samt ett Java Client library.

Rest API Guide
Client Library
Github länk
Rekommendationer om design

MICROSOFT AZURE IdP INTEGRATION

Freja eID är integrerat med Microsofts tjänster, såsom Office 365 och Azure.

Integration Guide

UTVECKLARE FAQ

I den följande avdelningen finner du beskrivningar av några olika scenarier som ni kan möta vid integrationen och råd om vad ni kan göra i dessa lägen.

JAG KAN INTE UPPRÄTTA SSL-ANSLUTNINGEN MOT FREJA eID:S TEST ELLER PRODUKTIONSMILJÖ

Freja eID:s tjänster kräver SSL-anslutning med verifiering av både klient- och server SSL-certifikat. För att upprätta SSL-anslutningen måste både SSL-certifikat för klient och server konfigureras i er applikation truststore/keystore. Kontakta vår support för att kontrollera att du har fått rätt SSL-certifikat för klient och server.

FEL I FREJA eID:S MOBILAPPLIKATION

Ta kontakt med Freja eID kundsupport och ge de felmeddelandet som syns i Freja eID-applikationen.

SERVERN RETURNERAR ERROR 404 (RESOURCE NOT FOUND)

Kontrollera URL:en för er tjänst. Alla URL:er för Freja eID:s tjänster är dokumenterade i Freja eID Relying Party Developer’s Documentation* (Freja eID Förlitande Part utvecklardokumentation) i följande kapitel; Authentication services, Signature services eller Custom identifier management. Om detta inte löser ditt problem ta kontakt med Freja eID Partnersupport (partnersupport@frejaeid.com).

*Endast tillgänglig på engelska.

JAG HAR INTE DEN EFTERFRÅGADE ID-HANDLINGEN ELLER PERSONNUMMER ATT TESTA MED

Du behöver inte ha en ID-handling eller personnummer för att genomföra tester. Om du testar eller integrerar med vår tjänst kan du gå till vår Test Vetting Portal där du kan auto-generera de nödvändiga uppgifterna. Detta förklaras närmare i våra testinstruktioner.

SERVERN RETURENERAR ERROR 422 (UNPROCESSABLE ENTITY)

Detta felmeddelande antyder att Freja eID:s backend inte kunde hantera frågan av någon anledning. Ta kontakt med vår support och ge oss hela HTTP felmeddelandet så att vi kan hjälpa dig.

Alla applikationsfelkoder är dokumenterade i Freja eID Relying Party Developer’s Documentation (Freja eID Förlitande Part utvecklardokumenation). Titta igenom kapitel för Authentication services, Signature services eller Custom identifier management.

HÅLL ER UPPDATERADE

Med jämna mellanrum summerar vi vad som är nytt och ändrat i Freja eID och publicerar informationen här.

Våra Release notes erbjuder en översiktlig beskrivning av förbättringar och nya funktioner och vi täcker in förändringar i såväl vårt API som de förändringar som är synliga för användarna i appen och Mina Sidor.