SEKTIONEN FÖR UTVECKLARE

Om du är nyfiken på vårt API eller om du är en partner som vill integrera med oss, är detta sektionen för dig. Hitta dokumentationen för REST API och andra resurser som du behöver för att vara igång på nolltid.

För att erhålla klienttestcertifikat för att komma åt testmiljön, skicka ett mail till onboarding@frejaeid.com. Har du andra tekniska frågor kring integrationen, hör av dig till partnersupport@frejaeid.com.

API & DOKUMENT

REST API

Fördjupad dokumentation som beskriver Freja eID REST API inklusive en startguide.

Läs

API KLIENTBIBLIOTEK

Vårat API klientbibliotek hjälper dig att komma igång snabbt och smidigt!

Läs
GitHub länk

OPENID CONNECT INTEGRATION

Integration med Freja eID är nu möjligt via OpenID Connect. Vänligen se dokumentation nedan.

Allmän integration guide
WordPress integration guide

FREJA eID AZURE IdP INTEGRATION

Är du intresserad av integrationen mellan Freja eID och Office 365? Vi har förberett en kort guide som hjälper dig med detta.

Läs

TESTINSTRUKTIONER

Testa Freja eID! Lär dig hur du använder Freja eID-mobilappen i Testläge.

Testinstruktioner

VERSIONS-
INFORMATION

Freja eID genomgår ständigt förändringar och förbättringar. Se de senaste här.

Versionsinformation

VÄLKOMSTPAKET

Är du en Freja eID-partner? Då kommer detta välkomstpaket, fyllt med viktig information, säkert att vara till nytta.

Läs
Ladda ner Freja eID Logotyp

VANLIGA FRÅGOR

Har du frågor av teknisk natur? Våra svar på ofta förekommande frågor kan hjälpa dig!

För svar på andra ofta förekommande frågor, se här.

SÅ INTEGRERAR DU MED OSS

Vårt system erbjuder två miljöer. Testmiljön, som namnet antyder, är avsedd för teständamål. Produktionsmiljön är där Freja eID-tjänster är tillgängliga för era faktiska användare och affärsändamål.

Vårt system använder SSL / TLS-certifikat för att verifiera din autenticitet. Det finns olika kundcertifikat för test- och produktionsmiljön. För att tilldelas dem, kontakta oss på partnersupport@frejaeid.com

Mer information om vårt API, införskaffande av certifikat och andra detaljer finner du i vår dokumentation.

UTVECKLARE FAQ

I den följande avdelningen finner du beskrivningar av några olika scenarier som ni kan möta vid integrationen och råd om vad ni kan göra i dessa lägen.

JAG KAN INTE UPPRÄTTA SSL-ANSLUTNINGEN MOT FREJA eID:S TEST ELLER PRODUKTIONSMILJÖ

Freja eID:s tjänster kräver SSL-anslutning med verifiering av både klient- och server SSL-certifikat. För att upprätta SSL-anslutningen måste både SSL-certifikat för klient och server konfigureras i er applikation truststore/keystore. Kontakta vår support för att kontrollera att du har fått rätt SSL-certifikat för klient och server.

FEL I FREJA eID:S MOBILAPPLIKATION

Ta kontakt med Freja eID kundsupport och ge de felmeddelandet som syns i Freja eID-applikationen.

SERVERN RETURNERAR ERROR 404 (RESOURCE NOT FOUND)

Kontrollera URL:en för er tjänst. Alla URL:er för Freja eID:s tjänster är dokumenterade i Freja eID Relying Party Developer’s Documentation* (Freja eID Förlitande Part utvecklardokumentation) i följande kapitel; Authentication services, Signature services eller Custom identifier management. Om detta inte löser ditt problem ta kontakt med Freja eID Partnersupport (partnersupport@frejaeid.com).

*Endast tillgänglig på engelska.

JAG HAR INTE DEN EFTERFRÅGADE ID-HANDLINGEN ELLER PERSONNUMMER ATT TESTA MED

Du behöver inte ha en ID-handling eller personnummer för att genomföra tester. Om du testar eller integrerar med vår tjänst kan du gå till vår Test Vetting Portal där du kan auto-generera de nödvändiga uppgifterna. Detta förklaras närmare i våra testinstruktioner.

SERVERN RETURENERAR ERROR 422 (UNPROCESSABLE ENTITY)

Detta felmeddelande antyder att Freja eID:s backend inte kunde hantera frågan av någon anledning. Ta kontakt med vår support och ge oss hela HTTP felmeddelandet så att vi kan hjälpa dig.

Alla applikationsfelkoder är dokumenterade i Freja eID Relying Party Developer’s Documentation (Freja eID Förlitande Part utvecklardokumenation). Titta igenom kapitel för Authentication services, Signature services eller Custom identifier management.

HÅLL ER UPPDATERADE

Med jämna mellanrum summerar vi vad som är nytt och ändrat i Freja eID och publicerar informationen här.

Våra Release notes erbjuder en översiktlig beskrivning av förbättringar och nya funktioner och vi täcker in förändringar i såväl vårt API som de förändringar som är synliga för användarna i appen och Mina Sidor. Vi inkluderar också tips och råd kring integrationen och tjänsten i allmänhet.

Ladda ned Release Notes October 2020 – Mobile Applications v6.7
Ladda ned Release Notes September 2020 – Mobile Applications v6.5
Ladda ned Release Notes September 2020 – Mobile Applications v6.4
Ladda ned Release Notes June 2020 – Mobile Applications v6.3
Ladda ned Release Notes June 2020 – Mobile Applications v6.2
Ladda ned Release Notes June 2020 – My Pages Redesign
Ladda ned Release Notes June 2020 – Mobile Applications v6.1
Ladda ned Release Notes June 2020 – Freja eID IdP Update
Ladda ned Release Notes June 2020 – Mobile application Android v6.0, iOS v6.0
Ladda ned Release Notes May 2020 – All Email Addresses as Shared Attribute
Ladda ned Release Notes April 2020 – Mobile application Android v5.11.0, iOS v5.9.0
Ladda ned Release Notes April 2020 – RP API Updates
Ladda ned Release Notes March 2020 – Mobile application Android v5.9.0, iOS v5.7.0
Ladda ned Release Notes February 2020 – Mobile application Android v5.7.0, iOS v5.5.0
Ladda ned Release Notes January 2020 – Mobile application Android v5.6.0, iOS v5.4.0
Ladda ned Release Notes December 2019 – Mobile application Android v5.5.0, iOS v5.3.0
Ladda ned Release Notes December 2019 – QR Code Login in Freja eID IdP
Ladda ned Release Notes November 2019 – Mobile application Android v5.4.0, iOS v5.2.0
Ladda ned Release Notes November 2019 – Mobile application Android v5.3.0 iOS v5.1.0
Ladda ned Release Notes October 2019 – Mobile application Android v5.2.0 iOS v4.2.0
Ladda ned Release Notes September 2019 – Mobile application v5.1.0
Ladda ned Release Notes August 2019 – Mobile application v4.1.0
Ladda ned Release Notes August 2019 – Mobile application v4.0.0
Ladda ned Release Notes June 2019 – Mobile application v3.6.0
Ladda ned Release Notes April 2019 – Mobile applications iOS v3.3.0, Android v3.4.0
Ladda ned Release Notes March 2019 – IdP Service Update
Ladda ned Release Notes January 2019 – My Pages Update
Ladda ned Release Notes January 2019 – Mobile application v3.2.0
Ladda ned Release Notes October 2018 – Mobile application v3.0.0
Ladda ned Release Notes September 2018 – Mobile application v2.5.0
Ladda ned Release Notes August 2018 – Mobile application v2.4.0
Ladda ned Release Notes July 2018 – RP API v4.2
Ladda ned Release Notes July 2018 – Mobile application v2.3.0
Ladda ned Release Notes June 2018 – Mobile application v2.2.0
Ladda ned Release Notes June 2018 – RP API v4.1
Ladda ned Release Notes May 2018 – Mobile application v2.1.0
Ladda ned Release Notes May 2018 – Mobile application v2.0.0
Ladda ned Release Notes March 2018 – Mobile application v1.4.0, RP API v4.0