BRANSCHER

Oavsett bransch så står den i begrepp att digitaliseras och oavsett digitaliseringsstrategi så måste identiteten utgöra en central del av ert digitaliseringsarbete om ni vill att det ska bära frukt. Med Freja eID har alla företag, myndigheter och organisationer samt privatpersoner tillgång till en säker och intuitiv mobil e-legitimation som uppfyller samtliga säkerhetskriterier, tekniska ramverk och regulatoriska krav för identitetshantering.

Freja eID är nyckeln till det digitala livet och för dig som integrerar din verksamhet med denna e-legitimationstjänst är användningsområdena och möjligheterna i det närmaste obegränsade. Nedan kan du ta del av några handfasta exempel på hur Freja eID och dess teknik och funktioner kan implementeras i just din bransch. Här kan du även läsa om vad som motiverade några av våra förlitande parter att välja Freja eID.

VÄLJ BRANSCH