UTBILDNING

FREJA eID – E-LEGITIMATIONEN FÖR UTBILDNING

Få områden har så snabbt anammat digitaliseringens möjligheter som utbildningsområdet. Digitala läromedel, interaktiva plattformar och elektronisk kommunikation mellan elever, lärare och föräldrar är bara några exempel på verktyg som tillkommit de senaste åren. Oavsett vilka ambitioner en skola eller ett lärosäte har kring digitaliseringen så kommer identiteten att vara en grundläggande komponent. Och då är Freja eID lösningen.

VAD ÄR FREJA eID?

Freja eID är nästa generations mobila e-legitimation som ger tillbaka kontrollen över det digitala livet till användaren. Med Freja eID kan användare identifiera sig för att logga in, bekräfta köp, göra juridiskt bindande underskrifter och kommunicera säkert i den digitala världen. Freja eID finns i tre tillitsnivåer varav den högsta, Freja eID Plus, är godkänd för det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.

Gå tillbaka till Branscher

VARFÖR FREJA eID I UTBILDNINGSVÄSENDET?

SAMMA ID FÖR ALLA ANVÄNDARE OCH TJÄNSTER

Med Freja eID kan ni använda samma ID-lösning för elever, lärare, personal och föräldrar. Tack vare att Freja eID också uppfyller alla tekniska standarder, som exempelvis SAML2 (till skillnad från andra breda e-legitimationer) kan ni använda Freja eID för alla system, såväl interna som externa.

SLIPP UTGIVNINGEN AV ID

Utgivningen av Freja eID är helt frånkopplad er som organisation. Freja eID tar hand om användarregistreringen och gör alla erforderliga kontroller av användarens identitet. Det innebär att ni kan eliminera all administration kopplad till utgivningen av den elektroniska ID-handlingen.

EN KVALITETSMÄRKT E-LEGITIMATION FÖR SKOLFEDERATION

Skolfederation är en del av en standardiserad inloggningslösning som underlättar för elever, lärare och olika leverantörer av skolans digitala tjänster. Detta gör det möjligt för elever att med en enda inloggning nå alla tjänsterna i skolmiljön, både de som finns i skolan och de som skolan abonnerar på via internet. Freja eID är den enda mobila e-legitimationen som är godkänd för det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Freja eID är det enklaste sättet att möta såväl tekniska som regulatoriska krav för anslutning till Skolfederation.

UPPFYLL KRAV PÅ TVÅFAKTORSAUTENTISERING (2FA)

Såväl Datainspektionen som Skolfederation har krav på 2FA när det gäller hantering av integritetskänsliga uppgifter via internet. Hanterar ni exempelvis provresultat, betyg eller omdömen i era system måste ni alltså ha 2FA för era användare för att inte bryta mot reglerna. Freja eID erbjuder smidig 2FA med mobilappen i kombination med biometri eller PIN.

ELIMINERA LÖSENORDSHANTERINGEN

För många skolor och institutioner är administration av lösenord en stor administrativ börda. Så även om ni inte har regulatoriska krav på 2FA innebär det många fördelar att ta bort lösenorden och ersätta dem med inloggning via Freja eID-appen. Förutom stora kostnadsbesparingar och en bättre användarupplevelse eliminerar ni den stora säkerhetsrisk kring dataintrång som lösenorden innebär.

ERSÄTT PAPPERSBASERADE PROCESSER

Freja eID möjliggör elektroniska underskrifter. Freja eID möjliggör även långlivade transaktioner. Detta innebär att ni kan sända en begäran om godkännande – med en elektronisk underskrift – där användaren har max 30 dagar på sig att skriva under. Med Freja eID kan ni eliminera alla de processer där elever får med ett papper hem som föräldrarna skall skriva på för olika samtycken och godkännanden.

REFERENSER INOM UTBILDNING

Freja eID har snabbt fått genomslag inom såväl skolvärlden som inom högre utbildning. Här kan du läsa om några kunder som valt Freja eID:

Läroplattformen Vklass

SUNET

IST Everyday

Uppsala Universitet

BRANSCHER