KOMMUNER

FREJA eID – E-LEGITIMATIONEN FÖR SVERIGES KOMMUNER

Sverige är mitt uppe i den största omvandlingen någonsin i och med digitaliseringen. Användare ställer höga krav på tillgänglighet och service, allt fler system måste göras tillgängliga för stora användargrupper samtidigt som ni måste ta hänsyn till GDPR-regelefterlevnad och eIDAS-kompabilitet. En godkänd Svensk e-legitimation är lösningen.

VAD ÄR FREJA eID?

Freja eID är nästa generations mobila e-legitimation som ger tillbaka kontrollen över det digitala livet till användaren. Med Freja eID kan användare identifiera sig för att logga in, bekräfta köp, göra juridiskt bindande underskrifter och kommunicera säkert i den digitala världen. Freja eID finns i tre tillitsnivåer varav den högsta, Freja eID Plus, är godkänd för det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.

Gå tillbaka till Branscher

VARFÖR FREJA eID FÖR SVERIGES KOMMUNER?

GODKÄND FÖR STATENS KVALITETSMÄRKE

Freja eID Plus är den enda mobila e-legitimationen som är godkänd av DIGG för det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Alla användare genomgår en certifierad giltighetskontroll av ID-handlingar och ID-foto av säkerhetsklassad personal i Freja eID:s säkerhetscenter. Dessutom görs en fysisk ID-kontroll hos över 2000 Freja eID-ombud hos bland annat ICA, Coop och Willys.

TILLITSNIVÅ EFTER BEHOV

Freja eID finns i tre tillitsnivåer varav den högsta, Freja eID Plus är statligt kvalitetsmärkt. Men inom kommunerna finns olika användargrupper och alla behöver inte den högsta nivån. Skolelever kan till exempel använda Freja eID Extended där identitieten kontrolleras på samma rigorösa vis, men där det inte finns krav på fysisk ID-kontroll. Det innebär att en användare kan få sin e-legitimation utfärdad på ett par minuter via mobilen.

ERSÄTTER LÖSENORD MED TVÅFAKTORSAUTENTISERING (2FA)

För hantering av känsliga personuppgifter över internet är det olämpligt och ibland otillåtet att använda lösenord som ID-metod. Dessutom är lösenord administrativt betungande, kostsamt och ger en dålig användarupplevelse. Freja eID ger 2FA med mobilappen i kombination med biometri eller PIN.

FÖR ALLA ANVÄNDARE OCH SYSTEM

Freja eID är godkänd för medborgare, tjänsteutövare och skolelever. Eftersom Freja eID också stöder många tekniska standarder, som exempelvis SAML2, kan den användas i många fler system än andra etablerade e-legitimationer.

E-TJÄNSTELEGITIMATION

Freja eID kan även fungera som e-tjänstelegitimation och kan användas för tjänsteutövare inom alla nivåer i kommunen. Genom att Freja eID också stöder fler attribut än bara användarnamn kan exempelvis anställningsnummer användas vid inloggning, så att användaren inte behöver använda sitt personnummer i sin tjänsteutövning.

MÖJLIGGÖR ELEKTRONISKA UNDERSKRIFTER

Med Freja eID kan användaren göra juridiskt bindande elektroniska underskrifter, antingen direkt eller via en underskriftstjänst. Freja eID stöder också långlivade transaktioner. Det innebär att ni kan skicka en transaktion som användaren har upp till 30 dagar på sig att skriva under. Ni kan också välja till lagring av underskrifter gjorda med Freja eID.

INTEGRATIONSKLAR

Freja eID är integrationsklar hos alla de stora eID-integratörerna, systemintegratörerna och underskriftstjänsterna. Läs mer om våra partners här. Ni kan också integrera via vårt RestAPI eller via vår SAML IdP.

UPPFYLLER REGULATORISKA KRAV

Ingen annan e-legitimation gör det så enkelt för er att uppfylla olika krav. Freja eID uppfyller SAMBI:s krav på Svensk e-legitimation på tillitsnivå 3, Skolfederationens krav på 2FA, är förberedd för eIDAS och är helt anpassad till GDPR och kan användas för samtycke såväl som för överblick av personuppgiftshantering och användarhistorik.

TILLÅTER ID-VÄXLING

Freja eID kan användas för ID-växling till exempelvis fysiska inpasseringskort.

REFERENSER BLAND KOMMUNER

Ett flertal kommuner har valt Freja eID, antingen direkt, via Valfrihetssystem 2017 eller i samverkan via kommunförbund.

Södertälje kommun

Järfälla kommun

Borgholm, Ystad, Mörbylånga och Klippan

Sex kommuner via ITSAM

Hammarö och Umeå via Valfrihetssystem 2017

BRANSCHER