DELAD KONTROLL

MINSKA DET DIGITALA UTANFÖRSKAPET

Idag befinner sig hundratusentals svenskar i ett digitalt utanförskap på grund av att de inte kan eller vill hantera en e-legitimation på egen hand. Med innovationsstöd från Post och Telestyrelsen har Freja eID utvecklat en lösning – delad kontroll.

En e-legitimation är nyckeln till väldigt mycket i en värld som snabbt digitaliseras. Det underlättar livet på många sätt men det kan samtidigt kännas skrämmande och riskfyllt för de som känner sig osäkra på tekniken. Detta har gjort att vissa väljer att inte skaffa någon e-legitimation och därmed blir utestängda från saker vi andra tar för självklart.

Nu kan ni bidra till att minska det digitala utanförskapet genom att erbjuda Freja eID som identifieringsmetod och elektronisk underskrift i era e-tjänster!

SÅ FUNGERAR DELAD KONTROLL

Med delad kontroll kommer två individer överens om att den ena ska hjälpa den andra med hanteringen av e-legitimationen. Efter att båda har aktiverat funktionen kommer medhjälparen få en notifiering i sin Freja-app varje gång användaren ska logga in eller göra en elektronisk underskrift.

För att transaktionen ska gå igenom måste båda parter godkänna i sina respektive Freja-appar. Ifall medhjälparen ser att det är något fel eller misstänkt kan denne avböja transaktionen och eventuella misstag avstyrs därmed i realtid.

Delad kontroll bygger på ett frivilligt samarbete mellan användaren och medhjälparen. Denne kan vara en god man, en anhörig eller någon annan som användaren litar på. Kopplingen till delad kontroll kan när som helst avslutas av såväl användare som medhjälpare.

Läs mer om funktionen i sektionen för vanliga frågor.

DELAD KONTROLL INGÅR I ERT FREJA-AVTAL

När ni integrerar dina e-tjänster med Freja eID ingår delad kontroll automatiskt. Ni behöver inte aktivera det för era användare eller göra någon extra integration.

Delad kontroll bygger på att användaren har egen rättshandlingsförmåga och har juridisk rätt att göra transaktioner med sin e-legitimation. Medhjälparens godkännande eller avböjande av en transaktion är därmed en angelägenhet mellan dessa två parter – inte mellan användaren och dig som förlitande part.

Det innebär att från den förlitande partens perspektiv ser en transaktion med delad kontroll ut som vilken annan transaktion som helst.

KOM IGÅNG

Vill du se hur det fungerar? Testa att identifiera dig till Läkemedelskollen eller Atg för att se hur man i både offentlig som kommersiell verksamhet kan höja värdet i användarinteraktionen med användarkontrollerad datadelning.

Vill du veta mer om våra affärsvillkor eller komma åt vår testmiljö, klicka här för att komma i kontakt med oss. Det finns också mer information i vår sektion för utvecklare här på hemsidan.

FREJA eID FUNKTIONER