ELEKTRONISKA UNDERSKRIFTER

ENKEL, SÄKER OCH JURIDISKT BINDANDE

Freja eID kan användas för elektronisk underskrift direkt eller genom att stödja oberoende underskriftstjänster, exempelvis från betrodda tjänsteleverantörer.

Vid direkt underskrift signerar användaren text och valfria binära data på sin mobila enhet med hjälp av nycklar och certifikat utfärdade av Freja eID. Detta är för det mesta tillämpbart vid bekräftelse av transaktionstext.

För underskrift av dokument, till exempel för att skapa avancerade elektroniska underskrifter, kan Freja eID enkelt integreras med olika underskriftstjänster.

Freja eID integreras antingen via lokala API:er eller via dess Identity Provider, IdP. I det här fallet godkänner användarens underskrift – skapad på den mobila Freja eID-enheten – nyttjandet av nycklar och certifikat från en betrodd tjänsteleverantör, för att underteckna ett eller flera dokument på uppdrag av slutanvändaren.

Användaren godkänner juridiskt bindande elektroniska underskrifter med PIN-kod eller biometri i Freja eID-appen.