ELEKTRONISKA UNDERSKRIFTER

ENKEL, SÄKER OCH JURIDISKT BINDANDE

Freja eID kan användas för elektronisk underskrift direkt eller genom att stödja oberoende underskriftstjänster, exempelvis från betrodda tjänsteleverantörer.

Vid direkt underskrift signerar användaren text och valfria binära data på sin mobila enhet med hjälp av nycklar och certifikat utfärdade av Freja eID. Detta är för det mesta tillämpbart vid bekräftelse av transaktionstext.

För underskrift av dokument, till exempel för att skapa avancerade elektroniska underskrifter, kan Freja eID enkelt integreras med olika underskriftstjänster.

Freja eID integreras antingen via lokala API:er eller via dess Identity Provider, IdP. I det här fallet godkänner användarens underskrift – skapad på den mobila Freja eID-enheten – nyttjandet av nycklar och certifikat från en betrodd tjänsteleverantör, för att underteckna ett eller flera dokument på uppdrag av slutanvändaren.

Användaren godkänner juridiskt bindande elektroniska underskrifter med PIN-kod eller biometri i Freja eID-appen.

BEGÄRAN OM UNDERSKRIFT SOM KAN BESTÅ UPP TILL 30 DAGAR

Ni kan sända en begäran om godkännande – med en elektronisk underskrift – där användaren har ett visst antal dagar på sig att skriva under. Den maximala tiden ni kan ge användaren är 30 dagar. Denna funktion innebär att ni kan sända en begäran om underskrift till användaren utan att denne behöver vara aktiv eller inloggad i er tjänst vid tillfället. Begäran om signatur väntar på användarens godkännande i Freja eID-appens uppdragslista.

Användaren godkänner juridiskt bindande elektroniska underskrifter med PIN-kod eller biometri i Freja eID-appen.

BEGÄRAN OM UNDERSKRIFT SOM KAN BESTÅ UPP TILL 30 DAGAR

Ni kan sända en begäran om godkännande – med en elektronisk underskrift – där användaren har ett visst antal dagar på sig att skriva under. Den maximala tiden ni kan ge användaren är 30 dagar. Denna funktion innebär att ni kan sända en begäran om underskrift till användaren utan att denne behöver vara aktiv eller inloggad i er tjänst vid tillfället. Begäran om signatur väntar på användarens godkännande i Freja eID-appens uppdragslista.

Användaren godkänner juridiskt bindande elektroniska underskrifter med PIN-kod eller biometri i Freja eID-appen.

FREJA eID FUNKTIONER