MINA SIDOR

GE ERA ANVÄNDARE VERKTYGET FÖR ATT HANTERA SITT DIGITALA LIV

Med Mina Sidor har användare full kontroll över de digitala aktiviteter man utför med Freja eID.

Under Min Historik kan användaren se alla inloggningar, transaktioner och andra uppdrag som har godkänts eller avböjts med Freja eID. Varje uppdrag redovisas med datum och klockslag samt den personliga data som tjänsteleverantören tagit del av för att identifiera användaren.

I avsnittet Tjänster kan användare aktivera och inaktivera tjänster som är anslutna till Freja eID. När en användare har inaktiverat åtkomst till en tjänst kan den inte användas förrän den har återaktiverats. Detta är ett smidigt sätt för användaren att öka sin säkerhet på internet.

I linje med GDPR och Freja eID:s filosofi, som ger användaren kontroll över sitt digitala liv, är Freja eID fullständigt öppen med vilka personliga data som lagras. Dessa redovisas under avsnittet Användaruppgifter.

Här kan användaren även registrera och hantera e-postadresser och mobilnummer i sitt Freja eID. Dessa fungerar som användarnamn och kontaktpunkter för säkerhetsvarningar och uppdateringar.

I Mina Sidor kan användaren även hantera de mobila enheter man har länkat till sitt Freja eID-konto.

FREJA eID FUNKTIONER