OPENID CONNECT

OM OPENID CONNECT

OpenID Connect är en etablerad teknik för autentisering som bygger på OAuth2-protokollet. Att integrera Freja eID genom OpenID Connect är det smidigaste och snabbaste sättet att ge era användare en användarvänlig och säker identifieringsmetod till era digitala tjänster.

I korta drag inkuderas följande delar i ramverket:

  • Resource owner – användaren som vill få åtkomst till en e-tjänst
  • Client – er e-tjänst, webbplats eller applikation
  • Authorization server – i vårt fall Freja eID
  • Resource server – API:et hos den tjänst som användaren vill ha åtkomst till

OpenID Connect hanterar trafiken mellan dessa delar och ger ett robust och säkert system, men också en mycket enklare integration än vad är fallet i många andra system.

HUR DET FUNGERAR MED FREJA eID?

När ni har gjort den enkla integrationen kommer era användare kunna välja ”Fortsätt med Freja eID” när de väljer att logga in. De bekräftar identifieringen i Freja eID-appen precis som vanligt så från ett användarperspektiv kommer användarna känna igen sig.

Efter att ha valt ”Fortsätt med Freja eID” skickas användaren till Freja eID:s inloggningsskärm för OpenID Connect och godkänner transaktionen med mobilappen.

VARFÖR INTEGRERA VIA OPEN ID CONNECT?

Det grundläggande skälet är naturligtvis att ni vill ge era användare en säker och smidig metod för att komma åt era tjänster. Utöver det är är det mycket enklare och kräver betydligt mindre utvecklarresurser från er sida – detta av två skäl:

  • OpenID Connects standardiserade protokoll gör integrationen till er backend snabb och enkel.
  • Ni behöver i princip inte lägga någon utvecklarresurs på front end, eftersom användarna skickas till Freja eID:s inloggningsskärm.

För mer detaljerad information om hur integrationen med OpenID Connect går till, vänligen se vår dokumentation här.

KOM IGÅNG

Vill du veta mer om Freja eID och OpenID Connect, få ett prisförslag eller komma in i testmiljön? Här hittar du kontaktuppgifter!

OpenID Connect är ett av flera alternativ för att integrera med Freja eID. Läs mer om de andra alternativen här.

FREJA eID FUNKTIONER