STÖD FÖR FLERA ENHETER

ETT FREJA eID-KONTO FÖR FLERA ENHETER

Användare kan ha Freja eID på upp till tre mobila enheter samtidigt. Det kan vara en blandning av iPhones och Android-enheter, både mobiltelefoner och surfplattor.

Användaren lägger till en enhet genom att skanna en QR-kod på den enhet man vill lägga till med QR-kodläsaren i den enhet där Freja eID redan är aktivt.

Användaren kan använda samma PIN-kod till samtliga enheter eller välja att ha en separat PIN-kod för varje enhet.

Användare kan bara godkänna och skriva under uppdrag med en enhet i taget.

FREJA eID FUNKTIONER