STOPPA LÖSENORDSHACKING

TÄPP TILL SÄKERHETSHÅLET I ERT SYSTEM MED FREJA eID

”Det finns två alternativ kring dataintrång; antingen har ni blivit attackerade och känner till skadan eller så har ni inte upptäckt den ännu”. Citatet används flitigt på IT-säkerhetskonferenser och är kanske lite väl tillspetsat. Men idag går ingen säker från risken att utsättas för dataintrång.

Med Freja eID eliminerar ni den svagaste länken mellan era system och omvärlden; lösenordet. Googla ”Password hacking” och du får 846 miljoner träffar. Sanningen är helt enkelt att lösenord skapades för datorer i en tid då internet inte fanns.

Genom att införa tvåfaktorsautentisering med engångslösenord via Freja eID täpper ni till det säkerhetshål som lösenorden utgör.

FREJA eID ANVÄNDNINGSOMRÅDEN