FÖRENKLA GDPR-EFTERLEVNAD

LÅT FREJA eID TA HAND OM GDPR ÅT ER

Att individer får kontroll över sina digitala liv är en förutsättning för att vi som nation ska kunna ta digitaliseringen till nästa steg. Att uppfylla GDPR är därmed någonting större än att bara följa en uppsättning regler och kan istället vändas till en positiv kundupplevelse.

Med Freja eID kan ni hantera alla era GDPR-samtycken med en e-legitimation. Användaren får en klar och tydlig presentation i appen om vad han eller hon godkänner och skriver under elektroniskt så att det aldrig råder några tvivel om att ni är överens med användaren. Dessutom sparas transaktioner till samtycke hos Freja eID så att individen kan gå tillbaka och se vilka GDPR-samtycken man har gjort.

Freja eID underlättar också för er i de fall en kund kräver att få sina uppgifter skickade till sig eller att bli bortglömd enligt GDPR. För att kunna göra detta måste ni säkerställa identiteten på den som begär ut uppgifterna, så ni inte skickar personliga data till någon som bara utger sig för att vara den personen.

FREJA eID ANVÄNDNINGSOMRÅDEN