KRAV PÅ TILLITSNIVÅ 3

UPPFYLL KRAV PÅ SVENSK E-LEGITIMATION OCH TILLITSNIVÅ 3 (LOA3)

Om ni har krav på att använda en statligt kvalitetsmärkt e-legitimation på tillitsnivå 3 (LOA3) i era tjänster är Freja eID Plus det enda alternativet, om ni vill använda er av en mobil ID-lösning.

Många myndigheter och andra verksamheter har krav att e-legitimationen som används är godkänd för det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Detta kan gälla för slutanvändare såväl som för anställdas e-tjänstelegitimationer.

Freja eID är för närvarande den enda mobila e-legitimation som är godkänd för det statliga kvalitetsmärket.

FREJA eID ANVÄNDNINGSOMRÅDEN