MINSKA PAPPERSFÖRBRUKNINGEN

ERSÄTT PAPPERSBASERADE PROCESSER MED FREJA eID

Det används i snitt drygt 200 kilo kontorspapper per person och år för avtal, brev, erbjudanden, dokumentation och allt annat vi fortfarande hanterar med pappersbaserade processer. Det är inte hållbart vare sig ur ett ekologiskt eller ekonomiskt perspektiv.

Med Freja eID kan ni i princip ersätta alla pappersbaserade processer med några få undantag där lagen kräver underskrift på papper. Genom att ha säkert identifierade användare kan ni migrera all er pappersbaserade kommunikation till en digital miljö och genom att användaren också kan göra juridiskt bindande elektroniska underskrifter med Freja eID kan ni även ersätta all pappersbaserad avtalshantering med en digital lösning.

FREJA eID ANVÄNDNINGSOMRÅDEN