18 09, 2020

Freja eID i avtal med 210 organisationer för e-legitimering

2020-09-18T09:23:25+00:00september 18th, 2020|Nyheter|

Verisec AB meddelar idag att man för närvarande har avtal, direkt eller indirekt, med 210 organisationer inom såväl privat som offentlig sektor, för användande av e-legitimationen Freja eID. Freja eID+ är sedan januari 2018 Sveriges enda statligt kvalitetsmärkta mobila e-legitimation. Den fungerar för identifiering och signering online, för fysisk identifiering [...]

9 09, 2020

Freja eID i ramavtal med Telia

2020-09-10T12:52:27+00:00september 9th, 2020|Nyheter|

Verisec AB meddelar idag att man tecknat ett koncernramavtal med Telia om användning av e-legitimationstjänsten Freja eID. Avtalet öppnar för alla bolag inom Telia-koncernen att nyttja och erbjuda Freja eID i olika tjänster. Freja eID+ är Sveriges enda mobila e-legitimation som är godkänd för det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Freja [...]

10 07, 2020

Malmö stad avtalar om Freja eID för anställda och elever

2020-07-10T14:33:09+00:00juli 10th, 2020|Nyheter|

Verisec meddelar idag att man skrivit avtal med Malmö stad för användning av e-legitimationen Freja eID för anställda och skolelever. På sikt kommer detta innefatta runt 75 000 användare. I januari 2020 lanserade Freja eID funktionen Organisations eID där organisationer kan lägga till en egen, rollbaserad identitet separat från den [...]

7 07, 2020

Signeringstjänsten Scrive ansluter Freja eID

2020-07-07T15:00:38+00:00juli 7th, 2020|Nyheter|

Verisec meddelar idag att man tecknat avtal med signeringstjänsten Scrive för användande av e-legitimationen Freja eID vid elektroniska underskrifter i Scrives tjänster. Scrive är marknadsledande i Norden kring elektroniska signeringslösningar. Genom att använda Scrives tjänster kan organisationer teckna avtal elektroniskt och skapa automatiserade arbetsflöden som eliminerar pappersbaserad, manuell hantering. Styrkan [...]

7 07, 2020

Freja eID fungerar nu som legitimation i ATG:s butiker

2020-07-07T07:38:46+00:00juli 7th, 2020|Nyheter|

E-legitimationen Freja eID fungerar nu för fysisk identifiering i ATG:s butiker för att lägga spel eller för att hämta ut vinster. Den mobila e-legitimationen Freja eID fungerar sedan tidigare för inloggning till ATG.se och med en ny funktion i appen fungerar den nu även vid fysisk identifiering i butik. Detta [...]

30 06, 2020

Freja eID+ fungerar nu med Min myndighetspost

2020-06-30T12:11:40+00:00juni 30th, 2020|Nyheter|

Verisec meddelar idag att den digitala brevlådan Min myndighetspost nu öppnat för inloggning med Freja eID+. Via Min myndighetspost kan medborgare och företag ta emot meddelanden från kommuner och myndigheter, istället för via den traditionella postgången. Min myndighetspost är statens digitala brevlåda för tjänsten Mina meddelanden och vänder sig till [...]

29 06, 2020

Läkemedelsverket ansluter sig till Freja eID

2020-06-29T13:52:59+00:00juni 29th, 2020|Nyheter|

Verisec meddelar idag att Läkemedelsverket har tecknat avtal om användning av e-legitimationen Freja eID+ för åtkomst till myndighetens e-tjänster. Avtalet är tecknat genom integrationspartnern Visma Consulting. Läkemedelsverkets uppdrag är att patienter – och hälso-och sjukvård – ska ha tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter. I de e-tjänster [...]

29 06, 2020

PTS beviljar innovationsbidrag till Verisec och Freja eID

2020-06-29T13:33:46+00:00juni 29th, 2020|Nyheter|

Post- och telestyrelsen har beviljat innovationsbidrag till Verisec AB för utveckling av funktionen ”e-legitimation med delad kontroll” i Freja eID. Den nya funktionen som nu kommer att utvecklas syftar till att minska det digitala utanförskapet för individer som inte kan eller vågar använda en e-legitimation på egen hand.  Att ha [...]

1 06, 2020

Folkhälsomyndigheten ansluter sig till Freja eID+

2020-06-01T15:05:53+00:00juni 1st, 2020|Nyheter|

Folkhälsomyndigheten har anslutit sig till Freja eID+ genom Valfrihetssystem 2017 för e-legitimering. Sedan tidigare är ett flertal myndigheter, regioner och kommuner anslutna via valfrihetssystemet. Ett valfrihetssystem fungerar så att medborgare styr vilken e-legitimation som ska användas vid inloggning, och därmed vilken leverantör som ska få betalt av den upphandlande myndigheten [...]