Verisec meddelar idag att Läkemedelsverket har tecknat avtal om användning av e-legitimationen Freja eID+ för åtkomst till myndighetens e-tjänster. Avtalet är tecknat genom integrationspartnern Visma Consulting.

Läkemedelsverkets uppdrag är att patienter – och hälso-och sjukvård – ska ha tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter. I de e-tjänster som myndigheten erbjuder kommer det framöver vara möjligt att identifiera sig med Freja eID+, Sveriges enda mobila e-legitimation som är godkänd för det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”Allt fler myndigheter ansluter sig nu till Freja eID, inte minst inom hälso- och sjukvårdsområdet där vi sedan tidigare har avtal med bland annat 1177.se, Folkhälsomyndigheten och ett flertal regioner. Sveriges beroende av en enskild aktör på e-legitimationsområdet minskar därmed kontinuerligt, något som vi tror är helt avgörande för en fortsatt digitalisering av samhället.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@verisec.com