Verisec AB meddelar idag att man tecknat ett koncernramavtal med Telia om användning av e-legitimationstjänsten Freja eID. Avtalet öppnar för alla bolag inom Telia-koncernen att nyttja och erbjuda Freja eID i olika tjänster.

Freja eID+ är Sveriges enda mobila e-legitimation som är godkänd för det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Freja eID kan användas för identifiering och signering online, för fysisk identifiering och för identifiering mellan privatpersoner. Freja eID kan också användas som e-tjänstelegitimation, där den rollbaserade identiteten separeras från den privata e-legitimationen.

Det första användningsområdet för Freja eID inom Telia är för att identifiera kunder via Telias kontaktcenterplattform ACE, för telefoni samt digitala och personliga möten.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”E-legitimationer blir allt viktigare i det uppkopplade samhället. Genom avtalet med Telia öppnas intressanta samarbetsmöjligheter där Freja eID kan tillhandahålla ett alternativ för skalbar, säker och användarvänlig e-legitimering för de tjänster där säkerställda digitala identiteter är nödvändiga för affären.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@verisec.com