Post- och telestyrelsen har beviljat innovationsbidrag till Verisec AB för utveckling av funktionen ”e-legitimation med delad kontroll” i Freja eID. Den nya funktionen som nu kommer att utvecklas syftar till att minska det digitala utanförskapet för individer som inte kan eller vågar använda en e-legitimation på egen hand. 

Att ha tillgång till e-legitimation är idag en viktig förutsättning för att kunna ta del av det digitala samhället. Många individer hamnar i ett digitalt utanförskap som en följd av att de inte kan eller vågar ha en e-legitimation. Detta gäller exempelvis personer med särskilda behov, individer med funktionsnedsättning och inte minst en stor grupp äldre människor.

PTS mottog 116 kompletta ansökningar till innovationstävlingen med temat ”Från utanför till internet”. Bland dessa beviljades Verisec finansiering om 100 000 kr för att genomföra en förstudie av ett projekt som involverar företagets e-legitimationstjänst Freja eID. Nu har totalt åtta projekt gått vidare och fått innovationsbidrag för slutförande av de föreslagna projekten. Verisec erhåller 1 954 267 SEK för att utveckla funktionen e-legitimation med delad kontroll. Lanseringen av funktionen planeras till första halvåret 2021.

Projektet syftar till att med utgångspunkt från Freja eID – som är godkänd för det statliga kvalitetsmärket ”Svensk e-legitimation” – möjliggöra e-legitimering som inkluderar de som idag befinner sig i digitalt utanförskap. Genom att utveckla funktioner för ”delad kontroll” med Freja eID där en legitim företrädare (målsman, närstående, god man, etc.) kan ansvara för delar av processen kring e-legitimering behöver inte individen ta ett större ansvar än vad denne kan eller får ta.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”Freja eID är grundat på tanken om en e-legitimation för alla. Att lägga till funktionen delad kontroll gör att hundratusentals individer, som idag inte kan eller vågar använda en e-legitimation, kan bli mycket mer delaktiga i det digitala samhället. Vi fortsätter hålla en hög innovationstakt för Freja eID och tack vare stödet från PTS kan vi nu öka takten ytterligare så att vi ännu snabbare kan nå målet om att erbjuda en e-legitimation för alla.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@verisec.com