ID-SKYDD

FÖRHINDRA ID-STÖLD OCH BEDRÄGERIER NU

Med Freja eID Plus, som är godkänd för det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation, ingår ett ID-Skydd. Tjänsten är gratis och är tillgänglig för personer med svenskt personnummer, folkbokförda i Sverige.

Tjänsten meddelar användaren ifall någon ändrar dennes folkbokföringsadress, särskilda postadress eller lägger till en extra adress.

SPAR-databasen uppdateras natten efter varje vardag med uppgifter från Skatteverkets Folkbokföringsregister. Användaren får sina uppgifter kontrollerade mot SPAR-databasen efter varje uppdatering.

Har något ändrats får användaren meddelande om detta på morgonen via appen och via de e-postadresser som användaren har länkat till sitt Freja eID.

Detta ger användaren möjlighet att agera snabbt och undvika att bli ID-kapad – en av Sveriges vanligaste bedrägeriformer som ofta inleds med en obehörig adressändring.

FREJA eID FUNKTIONER