Verisec AB meddelar idag att man lanserat en ny funktion i Freja eID som gör det möjligt för arbetsgivare att ha en statligt kvalitetsmärkt e-tjänstelegitimation på pooltelefoner eller andra mobila enheter som delas mellan anställda. Detta har tidigare inte varit möjligt och lösningen innebär att arbetsgivare kan ta digitaliseringen till fler e-tjänster samt göra betydande kostnadsbesparingar.

Hos många arbetsgivare, inte minst inom kommuner, finns grupper av anställda som inte har egna arbetstelefoner, istället tar de en telefon från en pool när arbetspasset börjar. Detta är ett vanligt förfarande bland annat inom hemtjänsten. Eftersom det inte har varit möjligt att ha en LOA3-godkänd e-legitimation på en mobil som delas av flera, har personalen haft begränsad tillgång till e-tjänster. Alternativet har varit mobilskal med inbyggda kortläsare eller separata inloggningsdosor, vilket kräver fysisk infrastruktur, driver kostnader och har begräsningar vid identifiering till mobilappar som används i tjänsten.

Freja eID erbjuder sedan tidigare en e-tjänstelegitimation, Organisations eID, som separerar användarens privata och rollbaserade e-legitimation. Med den nya funktionen kan e-tjänstelegitimationen i Freja eID på ett säkert sätt tillfälligt flyttas över till den pooltelefon som skall användas under arbetspasset.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”Skattebetalarnas kostnader för e-tjänstelegitimationer inom offentlig sektor är monumentala eftersom det i stor utsträckning bygger på fysisk infrastruktur såsom kort, kortläsare och inloggningsdosor. Med den e-tjänstelegitimation vi lanserade tidigare i år i kombination med den nya funktionen för pooltelefoner har vi undanröjt de största hindren för en helt mobil ID-lösning inom offentlig sektor, något som potentiellt kan spara miljarder för skattebetalarna.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@verisec.com