Det digitala utanförskapet stänger ute hundratusentals individer från digitala tjänster många av oss tar för givet. Ett stort hinder är att en del inte kan, vill eller vågar hantera en e-legitimation på egen hand. Freja eID har med stöd av PTS startat ett innovationsprojekt med en tydlig idé om hur detta kan lösas. Nu söker vi företag, myndigheter, kommuner och privatpersoner som vill delta i utvecklingen, validera idéerna och hjälpa till att testa lösningen så vi levererar något som verkligen kommer göra skillnad.

I juni 2020 beviljade Post- och telestyrelsen har ett innovationsbidrag Verisec AB – bolaget bakom Freja eID – för utveckling av funktionen ”e-legitimation med delad kontroll”. Läs mer om detta här.

Alla har rätt till en e-legitimation
Att ha tillgång till e-legitimation är idag en viktig förutsättning för att kunna ta del av det digitala samhället. Många individer hamnar i ett digitalt utanförskap som en följd av att de inte kan eller vågar ha en e-legitimation. Detta gäller exempelvis personer med särskilda behov, individer med funktionsnedsättning och inte minst en stor grupp äldre människor.

E-legitimation med delad kontroll är en del av lösningen
Projektet syftar till att med utgångspunkt från Freja eID – som är godkänd för det statliga kvalitetsmärket ”Svensk e-legitimation” – möjliggöra e-legitimering som inkluderar de som idag befinner sig i digitalt utanförskap. Genom att utveckla funktioner för ”delad kontroll” med Freja eID där en legitim företrädare (målsman, närstående, god man, etc.) kan ansvara för delar av processen kring e-legitimering behöver inte individen ta ett större ansvar än vad denne kan eller får ta.

Vill du vara med och testa lösningen?
Utvecklingsarbetet kommer att bedrivas i nära samarbete med testgrupper såväl på användarsidan som på organisationssidan. Representerar du en organisation, privat eller offentlig, som har användare som inte kan komma åt era e-tjänster mot bakgrund av vad som beskrivs ovan? Eller är du en privatperson som har en anhörig som du tycker skulle behöva stöd för att hantera olika digitala tjänster? Att vara med i användartesterna innebär att du är med i en intervju som tar 30-40 minuter där vi visar förslag på lösningen och tar in feedback. Vill du även därefter vara med och testa lösningen tillsammans med någon som du tror skulle hjälpas av en e-legitimation med delad kontroll vore det också värdefullt; ju mer information vi har från potentiella användare, desto bättre lösning kan vi utveckla.

Skicka en intresseanmälan till kristofer.beetzen@frejaeid.se så hör vi av oss och diskuterar i vilken utsträckning ni kan och vill vara delaktiga i de olika delarna av utvecklingen.