ORGANISATIONS eID

FREJA eID OCH OFFICE 365

Freja eID är integrerat med molntjänster som Office 365 och Azure från Microsoft. Detta gör att ni enkelt kan höja säkerheten med 2FA vid inloggningen och göra detta med någon av de tre tillitsnivåer vi erbjuder, hela vägen upp till en godkänd Svensk e-legitimation på tillitsnivå 3.

Fördelar för era användare:

  • Smidig inloggning med en mobil e-legitimation
  • Inga fler glömda lösenord
  • Kan komma åt mer känsliga resurser på distans

Fördelar för er organisation:

  • Eliminera begränsningar vid distansarbete med höjd säkerhet
  • Ta bort helpdesk-kostnaden för lösenordsåterställning
  • Tryggheten i en statligt kvalitetsmärkt LOA3-identitet

Se filmen här bredvid som visar hur enkelt det blir för användaren att logga in med en säker, godkänd Svensk e-legitimation till Office 365.

Kontakta oss

FÖR TJÄNSTELEGITIMATION OCH ANDRA ROLL-BASERADE IDENTITETER

I Freja eID kan ni lägga till ett Organisations eID som är baserat på användarens roll i er organisation. Det kan användas som tjänstelegitimation, medlems-ID, kund-ID och andra situationer där ni vill koppla ett specifikt attribut till era användare.

TIDSBEGRÄNSAD TJÄNSTELEGITIMATION
PÅ DELADE ENHETER

Om ni har en pool av mobiler eller surfplattor som delas av den personal som för tillfället arbetar har ni insett problemet med hur användaren ska identifiera sig på enheten. Freja eID har lösningen på problemet.

Med funktionen delade enheter kan en tjänstelegitimation som är utfärdad till användarens Freja eID – via Organisations eID – läggas till på vilken pooltelefon som helst, med bibehållen säkerhet och tillitsnivå. Tjänstelegitimation finns då på pooltelefonen och användaren kan identifiera sig till såväl mobila som webbaserade appar och e-tjänster.

Det är endast användarens tjänstelegitimation som blir tillgänglig i pooltelefonen, inte den privata. När användaren är klar med arbetspasset loggar denne ut från Freja eID på pooltelefonen, alternativt avslutas sessionen efter 8 timmar. Av säkerhetsskäl är biometri avstängt på delade enheter och användaren måste använda sin PIN för att godkänna transaktioner i Freja eID.

Användaren måste ha en mobil där Freja eID med utfärdad tjänstelegitimation med sig för att kunna aktivera e-legitimationen på pooltelefonen. Se guiden hur enkelt det är.

EN NÄRMARE TITT PÅ ORGANISATIONS eID

Organisations eID bygger på de starka identiteter som utfärdas av Freja eID. Detta innebär att vi står för grundidentiferingen av användarna. För att få ett Organisations eID måste man därmed först ha ett giltigt personligt Freja eID, något som är kostnadsfritt för användaren.

När ni utfärdar ett Organisations eID måste användaren godkänna detta med sin personliga e-legitimation. Ni definierar vilka attribut ni vill lägga till och utformningen av ert Organisations eID med logotyp och beskrivningar. Detta gör det möjligt att identifiera en användare utan att exponera persondata i transaktionen.

Er organisation har kontroll över hela livscykeln. On och off-boarding hanterar ni via vårt Organisations eID REST API, vilket ger er stor flexibilitet i hur ni vill koppla det med ert AD, CRM eller andra system.

EN UNIK ANVÄNDARUPPLEVELSE

En e-legitimation är personlig och många tvekar inför att använda sitt personliga e-leg i tjänsten eller när man företräder olika roller.

Organisations eID separerar tydligt det privata från tjänsteutövningen eller andra roller. Och tack vare att de olika e-legitimationerna finns i samma app blir det också enkelt för användaren genom att varje identitet har olika kort som man kan växla mellan.

En användare kan ha flera Organisations eID samtidigt, exempelvis en tjänstelegitimation, ett ID för sin roll i en förening och ett ID som kund i en bank. Dock är det upp till användaren att godkänna tillägget av varje Organisations eID.

EN HÄVSTÅNG FÖR ER DIGITALISERING

Med Organisations eID kan era användare identifiera sig säkert till alla digitala tjänster de använder i sin roll och de kan också göra juridiskt bindande elektroniska underskrifter. Ni kan skala användandet utan att öka kostnaden vilket gör Freja eID till den mest konkurrenskraftiga lösningen för tjänstelegitmering.

Rollbaserade identiteter baseras ofta på fysiska kort, leverantörsbundna appar eller – om ni har låga säkerhetskrav – användarnamn och lösenord. Freja eID är den enda lösningen som kombinerar hög säkerhet, låg kostnad och en smidig användarupplevelse.

Prissättningen skiljer sig från att identifiera användare med personlig e-legitimation. Organisations eID kommer med obegränsad användning och priset baseras på antal användare, vilket gör det förutsägbart och skalbart.

Organisations eID ger er också större möjligheter att hantera data, jämfört med Freja eID för personligt bruk. Ni kommer att ha ett Personuppgiftsbiträdesavtal med Freja eID vilket gör det möjligt för er att hantera data som inte är tillåten i transaktioner med den personliga e-legitimationen. Vi erbjuder också som en extratjänst en möjlighet att lagra transaktionsdata inom ramen för Organisations eID.

KOM IGÅNG

Testa Organisations eID genom att skaffa ett testcertifkat för åtkomst till vår testmiljö.

Skicka ett mejl till onboarding@frejaeid.com och vi hjälper er komma igång. Du kan också besöka vår sektion för utvecklare på hemsidan för mer information och dokumentation kring våra API:er.

Vill du veta mer om de kommersiella villkoren vänligen kontakta mikael.emmet.johansson@verisec.com eller ring 0708-13 21 59