OM VERISEC

VÅRT MÅL

GE KONTROLLEN TILLBAKA TILL ANVÄNDAREN

När individens identitet blir en handelsvara som storföretag, banker och globala online-tjänster förfogar över, och när dessa prioriterar vinst framför säkerhet – då är behovet av en digital revolt påtaglig. E-legitimationstjänsten Freja eID är den revolten som ger tillbaka kontrollen till individen och som håller användarens integritet intakt i den digitala världen. Som tjänsteleverantör är det klokt att ge kontrollen tillbaka till dina användare genom Freja eID. Ju större känsla av kontroll som du kan ge användaren, desto bättre blir upplevelsen av er tjänst. Vi är alla, mer eller mindre, konsumenter i en digital värld. Vi konsumenter behöver en digital identitet som vi själva har kontrollen över – vi förtjänar Freja eID.

MED LÅNG ERFARENHET AV IDENTITETER

Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget startade 2002 och tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexiko City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Verisec lanserade den nya e-legitimationstjänsten Freja eID enligt planerat releasedatum den 15 augusti 2017. Tekniken bakom Freja eID lanserades redan 2009 och används idag av banker, försäkringsbolag, företag och myndigheter över hela världen för att hantera digitala identiteter. Freja eID Plus är granskad och godkänd av statliga DIGG – Myndigheten för digital förvaltning för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.