LÅNGLIVADE TRANSAKTIONER

BEGÄRAN OM UNDERSKRIFT SOM KAN BESTÅ UPP TILL 30 DAGAR

Ni kan sända en begäran om godkännande – med en elektronisk underskrift – där användaren har ett visst antal dagar på sig att skriva under. Den maximala tiden ni kan ge användaren är 30 dagar. Denna funktion innebär att ni kan sända en begäran om underskrift till användaren utan att denne behöver vara aktiv eller inloggad i er tjänst vid tillfället. Begäran om signatur väntar på användarens godkännande i Freja eID-appens uppdragslista.

Användaren godkänner juridiskt bindande elektroniska underskrifter med PIN-kod eller biometri i Freja eID-appen.

FREJA eID FUNKTIONER