EGET ANVÄNDAR-ID

ERT EGET UNIKA ATTRIBUT FÖR ATT IDENTIFIERA ERA ANVÄNDARE

Som förlitande part kan ni förse användare med ert eget unika attribut eller användar-ID i databasen, till exempel kundnummer eller anställningsnummer. Attributet är då endast synligt för er och fungerar som kopplingen mellan era system och användaren när denne identifierar sig med sitt egenvalda användarnamn genom Freja eID.