EN ID-PLATTFORM FÖR MER VÄRDEFULL INTERAKTION

Med Freja eID kan du kan interagera med såväl befintliga som nya användare med en säkerställd användaridentitet som utgångspunkt. Men Freja är mycket mer än en godkänd Svensk e-legitimation – vi är en internationell plattform för delning av data med användarens samtycke.

FRÅN SIGN-UP TILL CHECK OUT OCH ALLT DÄREMELLAN

Freja är en ID-plattform som ger användaren kontroll över sin digitala identitet och sin data. Genom plattformen kan användaren interagera med företag, myndigheter och organisationer såväl online som i den fysiska världen. Några exempel på vad ni kan använda Freja för är e-legitimering, 2FA, elektroniska underskrifter, sign-up, check-out och fysisk identifiering. Men egentligen är det bara fantasin som sätter gränserna för vilka affärsmodeller och processer ni kan skapa i en digital värld med säkra identiteter och användardelad data.

Freja kan också användas för e-tjänstelegitimering och i andra rollbaserade sammanhang – läs mer om Organisations eID här.

ANVÄNDARRESAN BÖRJAR MED FREJA

Tänk dig att en ny användare besöker er webb och bestämmer sig för att bli kund (eller medlem eller vad för relation ni än erbjuder) och det enda som behöver göras är att skanna den QR-kod från Freja ni har på sidan. Vid skanningen skickas namn, personnummer, adress, e-post, mobilnummer och annan data ni behöver för registreringen – tillsammans med en juridiskt bindande signatur av såväl samtycke till datadelningen som till era användarvillkor. Allt är klart på ett par sekunder. Och interagerar ni via mobilen behövs inte ens en QR-skanning – användaren klickar bara på ”Fortsätt med Freja” så sker allt lika sömlöst.

Tänk nu samma scenario fast i en butik. I det här fallet är det er personal som med kassaskannern läser QR-koden i användarens Freja-app för fysisk identifiering och samma transaktion som ovan dras igång.

MER TILLIT, MER INTERAKTION OCH MER VÄRDE

Med en verifierad identitet som vi på Freja går i god för, tillsammans med våra användarvänliga tjänster, öppnas nya möjligheter att interagera med era användare.

Att identifiera sig med Freja för webb- och appinloggning istället för lösenord höjer inte bara säkerheten utan sänker också trösklarna till era tjänster. Tvåfaktorsautentisering och SCA är med andra ord en ren bonus – friktionsfriheten är den stora vinsten.

Den stora nyttan kommer när användaren väl är inne i er tjänst – privat eller offentlig. Freja kan användas för att checka ut och bekräfta ett köp, signera kortbetalningar enligt PSD2-reglerna, bekräfta avtalsvillkor, underteckna en bygglovsansökan eller lämna en skattedeklaration. Med en juridiskt bindande elektronisk underskrift blir allt också spårbart – allt från legala dokument till nog så viktiga GDPR-samtycken.

INKLUDERANDE TEKNIK

Att använda Freja är lika enkelt för er som för era användare. Ni kan integrera med oss genom OpenID Connect, via vårt RESTAPI eller genom Sweden Connect. På vår sida för utvecklare kan ni läsa mer om tekniken, bekanta er med vår dokumentation och upptäcka vår testmiljö. Vi är också integrerade med alla ledande systemintegratörer om ni inte vill göra en direktintegration.

För användarna finns vi på alla plattformar – AppStore, Google Play och Huawei App Gallery. Användarens kontrollpanel, Mina Sidor, är webbaserad och stödjer alla webbläsare. På Freja lägger vi stor vikt vid att vara en inkluderande tjänst och följer såväl internationella som nationella tillgänlighetsdirektiv och gör ständiga användartester så att alla användare – oavsett förmåga, ålder och erfarenhet – ska kunna vara en del av den digitala världen.

COMPLIANCE – OCH ETT VÄRDEFULLT LÖFTE

Freja eID finns i tre olika tillitsnivåer varav den högsta, Freja eID Plus, har det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation från DIGG – Myndigheten för digital förvaltning. Ni bestämmer vilken tillitsnivå som passar för er. En kommun kan behöva LOA3 för vissa användare och vissa e-tjänster medan det i andra sammanhang räcker med en lägre tillitsnivå.

För finansiella transaktioner gör Freja att ni möter kraven i PSD2 för Strong Customer Authentication (SCA), för exempelvis kortbetalningar online.

Idén med Freja är att vi gör en säker grundidentifiering av användaren och all data den tillhandahåller. Vårt löfte till er som kund är att vi står för denna validering och tar ett ekonomiskt ansvar ifall vi inte lever upp till våra högt ställda löften. För detta krävs naturligtvis en mycket säker utgivningsprocess. Den är dels godkänd av DIGG och förutom det genomgår vi regelbundet revisioner för utgivningsprocessen.

KOM IGÅNG

För att komma igång med fysisk identifiering behöver ni inte göra någon integration eller teckna något avtal. Vill ni ha hjälp med informationsmaterial till era användare om hur fysisk legitimering fungerar med Freja, eller är ni intresserade av ID-koll med verifiering? Hör av dig, här hittar du kontaktuppgifter till oss.